Publikacje

Nowa koncepcja strategiczna NATO a Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa narodowego

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BBN, Warszawa 2010; nr 14 – 16, s. 11 – 14

Polskie interesy bezpieczeństwa w NATO i UE

Polska racja stanu, Collegium Civitas, Warszawa 2010, s. 125 – 140

Spór, którego nie ma

RZECZPOSPOLITA

Bezpieczeństwo narodowe priorytetem BBN, Rozmowa

ARMIA, Listopad 2010

Co ma wspólnego zatrucie pokarmowe żołnierzy GROM z bezpieczeństwem,

WIRTUALNA POLSKA

Perspektywy unijnej polityki bezpieczeństwa, Rozmowa

MONITOR EUROPEJSKI, Październik 2010; s. 58 - 61

Potrzeba reform, Rozmowa

NOWA TECHNIKA WOJSKOWA, październik 2010, s. 12 – 13

Strategia przyda się w kraju (rozmowa)

DZIENNIK POLSKI

Śmierć oficerów

Newsweek, Wydanie specjalne

Polska propozycja w sprawie strategii NATO

WIRTUALNA POLSKA

Mąż stanu potrzebny od zaraz. Rozmowa z Gen. Stanisławem Koziejem

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, kwiecień – czerwiec 2010

Współaut. Robert Czulda

Kryzys a transformacja sił zbrojnych

Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej, UP-H w Siedlcach, Siedlce 2010, s. 237 – 248

Dylematy NATO z perspektywy Europy Środkowowschodniej

Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku, AON, Warszawa 2010; s. 106 – 118

Strategia transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego

PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ, Kwiecień 2010

Podstawy systemu kierowania bezpieczeństwem,

PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ, Marzec 2010, s. 34 – 35

Strategia ucieczki do przodu koniecznością i szansą dla transformacji sił zbrojnych w warunkach kryzysu budżetowego,

MYŚL EKONOMICZNA I PRAWNA, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im R. Łazarskiego, Warszawa 2009, nr 2; s. 201 – 211

1 36 37 38 39 40 41 42