Publikacje

Czy to Pan, czy nie Pan?

List otwarty do Leszka Millera, SUPER EXPRESS

Przyszłość sił zbrojnych RP (wywiad)

OCHRONA MIENIA I INFORMACJI

Przełamać opór generałów (Wywiad)

RZECZPOSPOLITA, „PLUS MINUS”

Dowodzenie i szkolenie – dwa priorytety działań naprawczych w Siłach Zbrojnych

PAP

Narodowe Siły Rezerwowe

PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ, LIPIEC/Sierpień 2011, Dodatek Specjalny

Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BBN, Warszawa 2011, nr II – 18, s. 19 – 39

Strategiczny realizm zamiast biadolenia

rp.pl

Strategiczne konsekwencje afgańskiej decyzji prezydenta Obamy

GAZETA WYBORCZA

Współdziałanie NATO i UE z perspektywy polskiego interesu narodowego

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. M. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2011

Uczelniane męki (Wywiad)

POLSKA ZBROJNA

Szef BBN o reformie szkolnictwa wojskowego

PRZEGLĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, nr 56/57, Marzec 2011; s. 15 – 16

Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa (rozmowa)

PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ, 2011, nr 2,

Do ocieplenia trzeba dwojga (wywiad)

SUPER-EXPRESS

Wokół bezpieczeństwa narodowego

GŁOS WETERANA I REZERWISTY, nr 1, s. 3 – 4

1 38 39 40 41 42 43 44 45