Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

J. Ćwieluch, M. Różański, Dlaczego przegramy wojnę z Rosją, ZNAK Horyzont, Kraków 2018

Krótka historia i scenariusze: J. Kleer, M. Kleiber, Dokąd zmierza Europa, Raport, PAN, Warszawa 2018

O wojnach przyszłości: B. Polikarpow, E. Polikarpowa, Wojna buduszczego. Ot rakiety „Sarmat” do wirtualnogo protiwostojanija, Algoritm, Moskwa 2015

W. Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Wyd. Adam Mardzałek, Toruń 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71