Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

PODSTAWOWE KATEGORIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, pod red. A. Żukowskiego, M. Hartlińskiego, W.T. Modzelewskiego, J. Więcławskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015

M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015

M. Kleiber, Mądra Polska, IPPTP PAN, Warszawa 2015

S. Sulowski (red. naukowa), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015

J. Kleer, M. Kleiber, Zagrożenia globalne barierami rozwoju, PAN, Warszawa 2015

R. Kupiecki, Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie, PISM, Warszawa 2015

Lars-Erik Lundin, The EU and Security, A Handbook for Practitioners, SANTERUS, 2015

B. R. Posen, Restraint. A new Foundation for U.S. Grand Strategy, Cornell University Press, 2014

B. Heuser, The Evolution of Strategy, Thinking War fromAntiquity to the Present, Cambridge University Press, 2010

T. M. Nichols, No Use, Nuclear Weapons and U.S. National Security, University of Pensylvania Press, Philadelphia, 2014 O roli broni nuklearnej w strategii bezpieczeństwa narodowego USA, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pozimnowojennego, ale jeszcze przed strategicznym zwrotem Rosji w stosunkach z Zachodem wykonanym podczas wojny z Ukrainą.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57