Publikacje

Polska propozycja w sprawie strategii NATO

WIRTUALNA POLSKA

Mąż stanu potrzebny od zaraz. Rozmowa z Gen. Stanisławem Koziejem

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, kwiecień – czerwiec 2010

Współaut. Robert Czulda

Kryzys a transformacja sił zbrojnych

Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej, UP-H w Siedlcach, Siedlce 2010, s. 237 – 248

Dylematy NATO z perspektywy Europy Środkowowschodniej

Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku, AON, Warszawa 2010; s. 106 – 118

Strategia transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego

PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ, Kwiecień 2010

Podstawy systemu kierowania bezpieczeństwem,

PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ, Marzec 2010, s. 34 – 35

Strategia ucieczki do przodu koniecznością i szansą dla transformacji sił zbrojnych w warunkach kryzysu budżetowego,

MYŚL EKONOMICZNA I PRAWNA, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im R. Łazarskiego, Warszawa 2009, nr 2; s. 201 – 211

NATO zaczyna pękać,

PRZEGLĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, 2010, styczeń-luty, nr 53/54; s. 11 – 12

Wprowadzenie do kierowania bezpieczeństwem

PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ, luty 2010

Określenie wroga,

POLSKA ZBROJNA

W sprawach wojny sejm nie może być niemową,

WIRTUALNA POLSKA

Strategia obronności, czyli kwiatek do kożucha MON.

WIRTUALNA POLSKA

1 38 39 40 41 42 43 44