Publikacje

S. Koziej, Neozimnowojenny charakter konfrontacji Rosji z Zachodem: istota i treść nowej zimnej wojny wydanej Zachodowi przez Rosję w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa, red. nauk. M. Banasik, Difin, Warszawa 2020

S. Koziej, Hybrydowa zimna wojna między Rosją i NATO, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie, red. nauk. I Oleksiewicz, M. Lorek, J. Puacz-Olszewska, W. Lewicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020

1 2 3 4 5 6 7 48