Publikacje

Raport: Obronność Rzeczypospolitej Polskiej po trzech dekadach suwerenności

Instytut Bronisława Komorowskiego, Warszawa, czerwiec 2019

Współaut. Zespół autorski: Krzysztof Bondaryk, Wojciech Dąbrowski, Wiesław Grudziński, Roman Harmoza, Zbigniew Jabłoński, Lech Konopka, Stanisław Koziej (przewodniczący), Lech Majewski, Edward Mirosz, Bogusław Pacek, Bogusław Smólski, Mariusz Wiatr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 47