Publikacje

S. Koziej, Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na strategiczne warunki i wymagania wobec obronności Polski, [w:] Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie, red. nauk. R. Kuźniar, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2022

1 2 3 4 5 6 62