Publikacje

Rosjanie nie koncentrują się teraz na atakowaniu armii ukraińskiej, lecz obiektów cywilnych na całym terytorium Ukrainy, w tym w pobliżu naszej granicy [w:] Do Polski mają trafić systemy rakietowe Patriot od Niemiec

Takty TVN, 21.11.2022

Współaut. J. Tacik

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 67