Materiały dydaktyczne

SŁOWNIK POJĘĆ MIGRACYJNYCH

Opracowany przez Urząd ds. Cudzoziemców schemat podstawowych pojęć migracyjnych. Np. emigrant, imigrant, uchodźca, migrant ekonomiczny

ZAGAJENIE DYSKUSJI O WOJNACH HYBRYDOWYCH W PANELU FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY

Mini-tezy do dyskusji: istota wojny hybrydowej, w tym podprogowej, trudności reagowania na nią organizacji międzynarowych

(MINI)SŁOWNIK BBN: PROPOZYCJE NOWYCH TERMINÓW Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA

Słownik zawiera robocze propozycje popularnych terminów, wykorzystywanych m.in. w pracach BBN, odnoszących się do teorii oraz praktyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Jego publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym między innymi na serwisach społecznościowych w związku z rozmowami o nowych zjawiskach, procesach i wyzwaniach z zakresu bezpieczeństwa. Jest także wstępem do dyskusji nad potrzebą opracowania Encyklopedii Bezpieczeństwa Narodowego, rozwijającej świadomość społeczną w tej dziedzinie (co jest jedną z głównych rekomendacji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego dotyczących wzmacniania bezpieczeństwa narodowego). Słownik będzie systematycznie uzupełniany, dlatego też zachęcamy do przesyłania swoich propozycji terminów oraz sugestii na adres: [email protected]

ZAŁOŻENIA I IMPLEMENTACJA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slajdy do wykładu dla słuchaczy Wyższych Kursów Obronnych w AON

O potrzebie strategii bezpieczeństwa UE i budowaniu jej na bazie wspólnych interesów

Wykład dla słuchaczy francuskiego Instytutu Wyższych Studiów Obrony Narodowej (IHEDN)

WYBRANE DOKUMENTY ORAZ OPRACOWANIA WYDANE PRZEZ BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W LATACH 2010-2015

Publikacja zawiera wybrane dokumenty oraz inne opracowania przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w czasie kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w latach 2010-2015 Materiały zostały opacowane przez analityków BBN, także w ramach współpracy z niezależnymi środowiskami eksperckimi. Publikacja zawiera również dwa dokumenty – Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP – które powstały przy ścisłej współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. W opracowaniu, ze względu rozmiar, pominięta został wydana w 2013 r. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, będąca jedną z najważniejszych publikacji w historii BBN. Dostępna jest ona w głównych bibliotekach w całej Polsce, a także na stronie internetowej www.spbn.gov.pl.

10 faktów nt. systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi

Komentarz

Schemat systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi

Schemat

Reforma systemu dowodzenia siłami zbrojnymi – prezentacja

Slajdy do dyskusji w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa w BBN

Wykład: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Slajdy do wykładu

Bezpieczeństwo międzynarodowe, 2011 r.

Slajdy do wykładu

Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie pozimnowojennym

Skrypt internetowy: S. Koziej

Obronność Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989 – 2009

Skrypt internetowy: S. Koziej

Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego

Slajdy do wykładu

Bezpieczeństwo w przestrzeni euroatlantyckiej i azjatyckiej

Slajdy do wykładu

Zarządzanie kryzysowe a kierowanie bezpieczeństwem narodowym

Slajdy do wykładu

1 2 3 4 5 6 7