Materiały dydaktyczne

Raport BBN: ZASADY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU POWIETRZNEGO OSÓB ZAJMUJĄCYCH WAŻNE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Raport z 2010 roku dotyczący bezpiecznego transportu VIP

S. Koziej: ZDROWIE A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: UJĘCIE STRATEGICZNE

Tezy do debaty nt. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE pod patronatem: Instytutu Studiów Politycznych PAN i Polskiej Unii Onkologii

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE: cz. I, Podstawy i ewolucja; cz. II, Koncepcje i strategie; cz. III, Pozimnowojenne środowisko bezpieczeństwa; cz. IV, Przyszły ład międzynarodowy; cz. V, Doktryny i praktyka bezpieczeństwa głównych podmiotów międzynarodowych

Slajdy do wykładów na temat bezpieczeństwa międzynarodowego w roku akademickim 2016/2017

Prezentacja nt. PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

Tezy referatu wygłoszonego na konferencji w UMCS poświęconej konstrukcji i dekonstrukcji państwowości w stosunkach międzynarodowych

KWADRYGA POLSKICH GRZECHÓW STRATEGICZNYCH W KIEROWANIU BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

Prezentacja tez do dyskusji o strategicznym kierowaniu bezpieczeństwem narodowym RP w latach 2015/16

TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA: STRATEGICZNE WYZWANIA DLA POLSKI I NATO

Tezy/slajdy do referatu

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE W OBLICZU NOWEJ, HYBRYDOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Slajdy do wykładu na spotkaniu Europejskiej Akademii Dyplomatycznej oraz Forum Młodych Dyplpmatów

Metodologia pracy naukowej

Tezy wykładu nt. istoty nauki oraz metod przygotowania i prowadzenia badań naukowych

NOWA, HYBRYDOWA ZIMNA WOJNA W EUROPIE A BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

Tezy na konferencję IBK: Zagrożenia i gwarancje, czyli o bezpieczeństwie Polski, 8.06.2016 r.

ROSJA JAKO WYZWANIE I ZAGROŻENIE DLA NATO

Prezentacja tez referatu na konferencji "Wizja NATO XXI wieku" na Uniwersytecie Wrocławskim

BADANIA NAUKOWE W RAMACH PRAC DOKTORSKICH I MAGISTERSKICH

Slajdy do wykładu

DYLEMATY EUROPEJSKIEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA

Tezy do dyskusji podczas konferencji Centrum Europejskiego UW: Nowa Europa. Jaka będzie Unia przyszłości?

PODZIAŁY I KONFLIKTY WEWNĘTRZNE A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Tezy do debaty Fundacji Pułaskiego oraz Centrum Zimbardo WSIiZ w Rzeszowie nt.: Czy jesteśmy skazani na konflikt? Podziały społeczne w Polsce współczesnej i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa RP

TERRORYZM JAKO STRATEGICZNE ZAGROŻENIE W WARUNKACH NOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Prezentacja tez do referatu na konferencji Wyższej Szkoły Bankowej z Chorzowa nt. "Miasto - nowy wymiar bezpieczeństwa", zorganizownej wspólnie z władzami Bytomia w Bytomiu

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU

Prezentacja tez do wykładu na Uniwersytecie w Białymstoku z okazji Dni Wydziału Prawa

DLACZEGO I JAK NOWELIZOWAĆ STRATEGIĘ BEZPIECZEŃSTWA UE?

Prezentacja tez referatu na seminarium w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Uwagi do projektu dokumentu rządowego „ZAŁOŻENIA STRATEGII CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

Uwagi te zostały przekazane do Fundacji Pułaskiego do ujęcia ich w zbiorczym opracowaniu w odpowiedzi na zaproszenie ze strony Ministerstwa Cyfryzacji do konsultacji założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP. Dla całości sprawy do uwag dołączony jest projekt owych założeń, a także tekst przyjętej w ub. roku przez Prezydenta RP Doktryny Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

DYLEMATY STRATEGICZNE NATO I UE JAKO FILARÓW BEZPIECZEŃSTWA EUROATLANTYCKIEGO

Slajdy do wykładu w Akademii PISM

ZACHÓD W OBLICZU NOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Slajdy do wykładu 11.02.2016 r. w Krakowie, zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. Płk. Ryszarda Kuklińskiego, na temat: SZCZYT NATO W WARSZAWIE W OBLICZU NOWEJ ZIMNEJ WOJNY. Czy NATO z UE zbudują razem euroatlantycki „tandem bezpieczeństwa”?

Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990–2014. Refleksja na ćwierćwiecze

Współautor: dr Adam Brzozowski. Rozdział w książce "Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat". Redakcja naukowa: Robert Kupiecki Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2015.

1 2 3 4 5 6