Materiały dydaktyczne

REFLECTION PAPER ON THE FUTURE OF EUROPEAN DEFENCE, European Commission, COM(2017) 315 of 7 June 2017

S. Koziej, CZY POLSKA JEST DZIŚ BEZPIECZNA? Bezpieczeństwo Polski w obliczu … nowej zimnej wojny(?)

Prezentacja tez wykładu

S. Koziej, POLITYCZNO-STRATEGICZNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I ICH KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI: czy mamy się czego obawiać

Prezentacja tez do wykładu o bezpieczeństwie w kontekście gospodarki

S. Koziej, WIELOWYMIAROWOŚĆ (KOMPLEKSOWOŚĆ) CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Prezentacja tez do dyskusji na konferencji: Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni

S. Koziej, EWOLUCJA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ. Referat na konferencji w Uczelni Łazarskiego, 22.05.2017r.

Tezy do dyskusji o strategii UE w 60-lecie Traktatów Rzymskich

PODSTAWOWE INFORMACJE O OBECNYM SYSTEMIE KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI

EUROPA – TERRORYZM – ZDERZENIE CYWILIZACJI: zagrożenia, przeciwdziałanie, scenariusze (wystąpienie na konferencji w SGH, Warszawa, 8.05.2017r.)

Tezy wystąpienia na konferencji

ODPOWIEDZI na pytania w wywiadzie eksperckim Pana Jakuba Jagłowskiego dotyczącym służb specjalnych

KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE W XX I XXI WIEKU I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

Tezy wykładu

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE POLSKI

Tezy wykładu

S. Koziej: WYKAZ PUBLIKACJI za lata 1972 – 2016

Wykaz moich publikacji, referatów, komentarzy wystąpień publicznych ... w latach 1972 - 2016

S. Koziej, Zagrożenia wojenne w warunkach hybrydowej zimnej wojny

Prezentacja tez do dyskusji o wojnie jak instrumencie zimnowojennej konfrontacji politycznej

S. Koziej: Zewnętrzne wyzwania i wewnętrzne ryzyka dla bezpieczeństwa Polski

Prezentacja tez wykładu na Uniwersytecie Szczecińskim

PODSTAWOWE ZASADY I WYMAGANIA WOBEC BUDOWY SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI

Slajdy ilustrujące zasady i wymagania konstytucyjności, pomocniczości i połączoności

S.Koziej : HYBRYDOWA ZIMNA WOJNA MIĘDZY ROSJĄ I ZACHODEM: REALNOŚĆ CZY EWENTUALNOŚĆ?

Tezy do dyskusji na seminarium katedralnym w Uczelni Łazarskiego

1 2 3 4 5 6 7 8