Materiały dydaktyczne

S.Koziej, EWOLUCJA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH NOWEJ ZIMNEJ WOJNY, Konferencja PAN: Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych, Jabłonna 19.04.2018r.

Prezentacja tez na konferencję

S. Koziej, ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Prezentacja tez do dyskusji na seminarium katedralnym

S. Koziej, STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W WARUNKACH HYBRYDOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Prezentacja tez wykładu

S.Koziej, Polska polityka bezpieczeństwa w obliczu nowej zimnej wojny między Rosją i Zachodem

Prezentacja tez wykładu

Od I do II (nowej, hybrydowej) zimnej wojny

Synteza ewolucji środowiska bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI w.

REFLECTION PAPER ON THE FUTURE OF EUROPEAN DEFENCE, European Commission, COM(2017) 315 of 7 June 2017

S. Koziej, CZY POLSKA JEST DZIŚ BEZPIECZNA? Bezpieczeństwo Polski w obliczu … nowej zimnej wojny(?)

Prezentacja tez wykładu

S. Koziej, POLITYCZNO-STRATEGICZNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I ICH KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI: czy mamy się czego obawiać

Prezentacja tez do wykładu o bezpieczeństwie w kontekście gospodarki

S. Koziej, WIELOWYMIAROWOŚĆ (KOMPLEKSOWOŚĆ) CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Prezentacja tez do dyskusji na konferencji: Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni

S. Koziej, EWOLUCJA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ. Referat na konferencji w Uczelni Łazarskiego, 22.05.2017r.

Tezy do dyskusji o strategii UE w 60-lecie Traktatów Rzymskich

PODSTAWOWE INFORMACJE O OBECNYM SYSTEMIE KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI

EUROPA – TERRORYZM – ZDERZENIE CYWILIZACJI: zagrożenia, przeciwdziałanie, scenariusze (wystąpienie na konferencji w SGH, Warszawa, 8.05.2017r.)

Tezy wystąpienia na konferencji

ODPOWIEDZI na pytania w wywiadzie eksperckim Pana Jakuba Jagłowskiego dotyczącym służb specjalnych

1 2 3 4 5 6